LÆR DEG MINDFULNESS

Forskning viser at effektene av mindfulness-treningen omfatter blant annet bedret mental og fysisk helse, livskvalitet, prestasjon, samhold og redusert stress, angst og depresjon. Effektene av treningen knytter seg til bedret oppmerksomhetskontroll og hvordan vi forholder oss til utfordringer i hverdagen. Det er ingen tvil om at det er smart å være tilstede i nuet jevnlig, og det best er at det er trenbart. 

Vi lever i en verden med stadig større informasjonsstrøm og mange av oss har en hverdag med høyt tempo. Det gjør at slitasjen på oss som mennesker blir større og stadig flere blir syke av belastningen det gir. Ved hjelp av spesifikke øvelser kan du få kontroll på de unødvendige stresset, det kan være en type stress du ikke en gang vet at du har og som har stor innvirkning på helse, overskudd, glede, mestring og prestasjonsevne. 

HVEM ER KURSET FOR?

 • Ønsker du hverdager som er fylt av mindre stress? 
 • Er du opptatt av å gjøre hverdagene så gode som mulig? 
 • Du vil være mer konsentrert i jobbhverdagen, slik at du kan være effektiv og frigjøre tid til andre ting. 
 • Sover du dårlig, eller er du plaget med hodepine, muskelplager eller uro?
 • Kunne du rett og slett tenke deg overskudd? 
 • Ønsker du å kjenne mestring og prestere bedre - oftere? 
 • Er du nysgjerrig og opptatt av personlig utvikling?
 • Vil lære om mindfulness og hvordan du kan trene opp evnen til å være tilstede her og nå. 

KOM I GANG NÅ!

Du får tilgang til hele kurset med en gang du melder deg på.

Hver modul inneholder en kombinasjon av:

 • teori undervisning og samtaler
 • refleksjonsoppgaver
 • øvelser 
 • tester
 • lydfiler for trening

Kurset er designet for å støtte deg fremover mot en hverdag med mindre stress og mer tilstedeværelse.  

KURSLEDERE  

Anders Meland har en doktorgrad i mindfulness, er forfatter og mentaltrener for ansatte i Oljefondet og idrettsutøvere i Olympiatoppen. Ingun Mjaaland er utdannet helse- og treningsfysiolog, sertifisert mentaltrener med fordypning i mindfulness og jobber som kursholder og mentaltrener for enkeltpersoner og i bedrift. 

Begge er utdannet ved Norges Idrettshøgskole og har lang og bred erfaring med mindfulness som metode, som instruktører og i egne liv. 

Anders og Ingun_uten undertekst

NÅR DET PASSER FOR DEG

Start kurset når du selv ønsker og repeter modulene så mange ganger du vil. Du har tilgang på kursportalen et helt år.

En stor fordel ved mindfulnesstrening er at du kun behøver noen minutter om dagen for å gjennomføre øvelsene. Disse minuttene vil du ikke gå glipp av og kan utgjøre den store forskjellen i livet ditt. 


INNHOLD

MODUL 1 – Smarte ferdigheter 
Du vil bli kjent med de 5 grunnferdighetene, lære deg det viktigste verktøyet i all mindfulnesstrening og hvorfor denne treningen er så viktig. Mindfulness handler om å erkjenne at virkeligheten er som den er. Å bli mer oppmerksom på våre omgivelser, tanker og følelser – uten å dømme det vi erfarer som «bra» eller «dårlig», «riktig» eller «galt». Du får de viktigste øvelsene med en gang!

MODUL 2 – Effekt og autopilot
I et samfunn med lite ytre stillhet, blir stillhet tydelig og virkningsfull når den inntreffer. Støy og stimuli i omgivelsene har gjort at støy har blitt grunntonen i livene våre. For at stillhetens råskap skal komme frem, kreves det at vi tilfører mer stillhet enn det som finnes i våre daglige omgivelser. Du vil lære om stillhetens betydning og om resultater fra studier som viser at mindfulnesstrening har positiv effekt på stress, helse, livskvalitet, relasjoner og prestasjoner. Du vil også lære deg hvordan du kan trene stillhet på en effektiv måte.

MODUL 3 – Stress
Du har mulighet til å redusere de negative konsekvensene av unødvendig stress ved å endre ditt forhold til det som stresser deg. Stress i hverdagen gir ofte spenninger i ulike muskelgrupper som kjeve, skuldre og brystmuskulatur. For å kunne spenne av i disse musklene må du først bli bevisst at det finnes spenninger. Kroppen går ofte på autopilot og dette både skjuler anspenthet og skaper stress i kroppen din. Du vil lære hvordan du kan stanse autopiloten og få kontroll over din egen kropp.

MODUL 4 – Fokus og konsentrasjon
Menneskets standardinnstilling er ufokusert og kroppen vår er tilpasset et steinaldersamfunn der livet blant annet handlet om å unngå konkrete farer. Hjernen og nervesystemet har fått nye og flere utfordringer i et moderne samfunn. Vi blir daglig bombardert med stimuli, informasjon og underholdning. Dette har store konsekvenser for helse, livskvalitet, fokus og prestasjon. Du vil lære om de 3 sentrale fokusferdigheter og hvordan de kan trenes.

MODUL 5 – Innstilling
Innstillingen du har til metoden og dine egne tanker, følelser og fornemmelser i kroppen «her og nå», er viktig! Du skal bli bedre kjent med de ni grunnleggende holdningene i mindfulness. Integrerer du en eller flere av disse holdningene i livet ditt vil du merke hvor mye lettere det blir å finne roen, slappe av i kroppen og konsentrere deg om det som er viktig for deg.

MODUL 6 – Enkle strategier 
Hjernen kan ses på som en muskel som trenger jevnlig belastning for å utvikle og vedlikehold sin styrke. I denne modulen skal du få lære hvordan du kan planlegge mindfulnesstrening din. Du vil få konkrete tips og en liste over de beste måtene du kan opprettholde din grad av mindfulness resten av livet. 

BONUS - Guide til god søvnhygiene, forslag til 8 ukers mindfulness program, anbefalinger av litteratur, A
pp'er og foredrag.

HVA SIER DELTAKERE

Mindfultrening

“Anders og Ingun har en faglig sterk, men samtidig folkelig tilnærming til mindfulness og mindfulness trening, noe jeg synes er utrolig fint. De ufarliggjør dette, på mange måter, abstrakte begrepet, og viser hvordan vi alle kan ha nytte av å praktisere mindfulness i hverdagen. Jeg lærte utrolig mye nytt om både mindfulness, og ikke minst meg selv, underveis i kurset og gleder meg til å ta fatt på min egen mindfulness-reise videre. ”

Tidligere deltaker

Mindfultrening

“Jeg har fått på plass gode rutiner som gjør at jeg prioriterer mindfulness trening på lik linje med fysisk trening og andre daglige vedlikeholdsoppgaver. Dyktige og profesjonelle instruktører med kunnskap og læring og metoder som er vitenskapelig forankret. Veldig oversiktlig nettside hvor læringsmateriale er lett tilgjengelig. ”

Tidligere deltaker

Mindfultrening

“Jeg har over mange år vært litt av og på med mindfulness praksis/meditasjon. Dette kurset ga meg en ordentlig Kick start til å begynne på igjen. De er to faglig dyktige og trygge kursholdere som med innlevelse tok meg videre i prosessen steg for steg. Dette kurset anbefaler jeg virkelig!”

Tidligere deltaker